Aktuality

Jádro nebo obnovitelné zdroje? Češi chtějí oboje

15. 6. 2020

V posledních měsících téma jaderné energetiky se opět silněji usadilo ve veřejném prostoru, kdy vláda se věnuje stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech. I to se odrazilo v posledním průzkumu veřejného mínění na toto téma. Podle něj stále roste podpora jaderné energie a od podzimu loňského roku také obnovitelných zdrojů. Vyplývá to z reprezentativního výzkumu veřejného mínění na vzorku 500 respondentů starších 18 let vybíraných kvótní metodou, který prováděla agentura IBRS v průběhu května letošního roku. Většina Čechů vidí budoucnost naší energetiky právě v koexistenci jádra a obnovitelných zdrojů. Podpora fosilních zdrojů energie naopak dlouhodobě klesá. 

Podle 92% Čechů je nutné, aby Česká republika byla i v budoucnu v oblasti výroby elektrické energie soběstačná. Tento postoj je dlouhodobě stabilní a je ovlivněn především obavou z možného nárůstu cen, který by v případě ztráty energetické soběstačnosti mohl nastat.

„Názor, že k soběstačnosti, snížení zátěže životního prostředí a nižším cenám přispívá právě jádro, stále posiluje. Na jaře bylo pro rozvoj jaderné energetiky v České republice 63% Čechů, což je nejvíce od roku 2014,“ říká Miloš Rybáček, ředitel agentury IBRS, která průzkum prováděla.

Jaderná energetika je stále nejpreferovanějším budoucím zdrojem energie, vzrostly však také preference obnovitelných zdrojů. Preference obou zdrojů se tak částečně překrývají. „Překvapilo nás, že odpovědi na otázku, jestli jádro nebo obnovitelné zdroje nejsou černobílé, a že společnost není rozdělena jen na ty co podporují jádro a na ty co podporují obnovitelné zdroje. Více než třetina vidí budoucnost ve výrobě elektřiny z obou těchto zdrojů souběžně,“ říká Miloš Rybáček.

Pozitiva jaderné energetiky vidí Češi hlavně v levné výrobě velkého množství elektřiny. Jaderné elektrárny jsou také ve svém širokém okolí vnímané, jaké důležití a prestižní zaměstnavatelé, což v souvislosti s očekávanou ekonomickou krizí může hrát důležitou roli.

Jako nejčastější argument proti jaderné energii zaznívá problém s použitým palivem. Za nejvhodnější řešení pro jeho uskladnění považují Češi trvalé hlubinné uložiště, které preferuje 32%, naopak mezisklady vyhořelého paliva preferuje jen 8% Čechů.

I přesto, že byl výzkum realizován v době končící karantény, nepřestali se lidé o zprávy a informace, které se týkají jaderné energetiky zajímat.

Podíl těch, kteří zaznamenali nějaké zprávy o jaderné energetice, se proti loňskému podzimu zvýšil o 6% na 32%. Tento nárůst souvisí se zprávami o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany, jejíž dostavbu by nyní podpořilo 63% Čechů, což je od roku 2013 nejvyšší hodnota podpory.

Tomáš Horejsek