Aktuality

Mimořádné neplánované havarijní cvičení v Jaderné elektrárně Dukovany

září 2022

Mimořádné neplánované havarijní cvičení v Jaderné elektrárně Dukovany

Dne 9. září 2022 proběhne v Jaderné elektrárně Dukovany mimořádné neplánované havarijní cvičení bez zapojení veřejnosti.

Cílem celoareálového cvičení je prověření připravenosti k odezvě spojené s činností složek organizace havarijní odezvy v případě řešení mimořádných událostí, včetně prověření připravenosti zaměstnanců i všech ostatních osob, pohybujících se v areálu elektrárny, na vyhlašovaná ochranná opatření.

Součástí právě probíhajícího cvičení je také spuštění sirén, které mohou obyvatelé slyšet v širším okolí dukovanské elektrárny.