Aktuality

Pracovní zkušenosti získávají v Dukovanech budoucí zaměstnanci díky stážím ještě před svým nástupem

srpen 2022

Pracovní zkušenosti získávají v Dukovanech budoucí zaměstnanci díky stážím ještě před svým nástupem

Šestice studentů strávila několik měsíců na stáži přímo v Jaderné elektrárně Dukovany. V rámci spolupráce zaměstnanců Skupiny ČEZ s vysokoškolskými studenty získávají účastnící těchto stáží cenné zkušenosti o samotné práci i daném pracovním místě ještě před uzavřením pracovního poměru a nástupem do elektrárny. Díky tomu budoucí zaměstnanci znají velmi přesně nejen samotnou pracovní náplň, ale také pracovní prostředí a kolektiv.

Program, pod kterým se tato spolupráce skrývá, nese název ČEZ Experience. Jedná se o několikaměsíční stáž, během které studenti dochází do firmy, aby získali praktické zkušenosti z oboru.  Cílem stáží je nejen umožnit studentům praxi, ale v ideálním případě získat i šikovné a motivované nové zaměstnance.

Během této stáže studenti velmi často pracují na konkrétních úkolech daného útvaru, se kterým vypomáhají. Termín a četnost docházení je individuální podle možností uchazeče a dohody s vedoucím pracovníkem.

V Dukovanech letos před prázdninami tímto způsobem načerpávalo zkušenosti hned šest studentů z VUT Brno, fakulty elektro, chemické a strojní, kteří obsadili všech pět vypsaných míst. Z části to byli studenti, kteří již dříve absolvovali stáž Letní univerzita a chtěli ve spolupráci s elektrárnou pokračovat.

Uvítal jsem možnost spolupráce se stážistou, který byl ochotný a schopný sestavit několik dílčích a samostatných evidencí do jednoho systému, tak aby ho bylo možné podrobněji sledovat a koordinovat,“ říká o stáži studenta Lukáše Pčolára ze Znojma vedoucí skupiny Komponentoví inženýři – tlakové nádoby Jiří Tranda a dodává „Rád bych s ním dále spolupracoval. Práce s Lukášem byla velmi dobrá, má zájem o danou problematiku i o elektrárnu jako celek.“

A jak viděl stáž ČEZ Experience student Lukáš? „Možnost podílet se na jakémkoliv projektu na primárním okruhu je něco úžasného! Určitě bych rád navázal další spolupráci, nejlépe v oblasti materiálů a technologií na primárním okruhu nebo podobného zaměření,“ prozradil Lukáš své plány do budoucna.

Studenti za odvedenou výpomoc nedostávají žádné finanční prostředky. Odměnou jim je získaná praxe a také odborné návštěvy provozu elektrárny. V červnu se všichni studenti společně podívali až k reaktoru, což byl pro mnohé z nich největší zážitek.

Polovina stážistů využila ČEZ Experience více jak na 100 %. Někteří budou pokračovat ve spolupráci v rámci částečného úvazku a jeden student se od září stane řádným zaměstnancem Jaderné elektrárny Dukovany. Stáže probíhají v průběhu celého roku a vždy záleží na konkrétní domluvě studenta se zástupcem elektrárny. Stáže ve Skupině ČEZ probíhají od roku 2018 a účastnilo se jich na tři desítky uchazečů.