Aktuality

Seminář o jaderné energetice pro studenty

listopad 2018

Seminář o jaderné energetice pro studenty

Studenti třebíčské střední stavební školy v pondělí 19. listopadu hledali odpověď na otázku Je jádro perspektiva pro mladé?

V úvodu semináře necelé šedesátce studentů představil činnost sdružení Energetického Třebíčska předseda Vítězslav Jonáš. Členem sdružení je právě také střední stavební škola. Energetické Třebíčsko působí v regionu už pátým rokem a celou dobu usiluje o to, aby v Dukovanech došlo k výstavbě 5. a 6. bloku. „Výstavba je složitý projekt a budou potřeba odborníci při stavbě a pak také pracovníci pro provoz. Práce v jaderné elektrárně může být i vaše budoucnost,“ motivoval studenty Vítězslav Jonáš.

O zajímavostech z jaderné energetiky hovořil vysokoškolský pedagog, který učí na VUT v Brně, Karel Katovský.  Když se hovoří o jaderné energii, nevyhneme se radioaktivitě. Je to jev, kdy dochází k samovolné přeměně atomových jader.  První jaderné elektrárny se začaly stavět v 50. letech 20. století. Boom nastoupil v 70. letech po ropné krizi. Po havárii v roce 1979 v Three Mile Island došlo k útlumu. Například v Rakousku nebyl dostavěn Zwentendorf. Jaderné reaktory se začaly používat na letadlových lodí po druhé světové válce.

 

Jádro u nás a ve světě

O tom, že jádro je pro mladé lidi perspektivní, přesvědčil studenty Martin Uhlíř. „Při výstavbě nových jaderných zdrojů budeme potřebovat právě stavaře a elektrikáře,“ řekl na začátku přednášky. Stát má své strategie pro různé oblasti. Pro energetiku existuje od roku 2015 Státní energetická koncepce schválená českou vládou. A počítá se s jádrem. „Bezjaderné scénáře byly v energetické koncepce z důvodu nedodržení jednoho z kritérií, a to je energetická soběstačnost, vyřazeny,“ přiblížil Martin Uhlíř.  Nepoužívání jaderné energetiky by také vedlo ke zhoršení životního prostředí.  Díky Jaderné elektrárně Dukovany nemusíme spálit 14 milionů tun uhlí ročně, nevyprodukujeme 4,25 milionů tun popela a nevypustíme 85 km3 kouřových plynů.  Martin Uhlíř také vzpomenul na elektromobilitu, která je v současné době fenoménem.

Bloky 1-4 v Dukovanech budou provozovány minimálně do roku 2035. Nový blok lze postavit a spustit nejdříve v roce 2035, spíše 2039.  Další 6. blok lze postavit po odstavení stávajících čtyř bloků.  Po roce 2035 budou dukovanské bloky nejstarší v Evropě.  Nejvíce se staví ve Finsku, dostavují se reaktory na Slovensku, staví se ve Francii i ve Velké Británii. V Číně je 20 reaktorů ve výstavbě, 35 v provozu.

Otázka položená v názvu semináře Je jádro perspektiva pro mladé? má také odpověď. Ano, je.

 

Karel Katovský o zajímavostech z jaderné energetiky Martin Uhlíř o současném stavu v jádře