Aktuality

Seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany

duben 2023

Seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany

Téměř stovka zástupců krajů, obcí, firem a regionálních sdružení se na zelený čtvrtek 6.4.2023 sešla v hotelu Zámek Valeč, aby se zde seznámila s výsledky hodnocení provozu JE Dukovany za rok 2022. 

Účastníci semináře si vyslechli také aktuální plány, týkající se posuzovaného zvýšení výkonu, modernizací a dalších plánů připravovaných pro další provoz stávajících výrobních bloků. Nechyběly ani informace k plánované výstavbě nového jaderného bloku v lokalitě EDU a zvažované výstavbě malých modulárních reaktorů ve vytipovaných lokalitách České republiky. S těmito tématy na semináři Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany vystoupili zástupci ČEZ – Tomáš Pleskač, Bohdan Zronek a Roman Havlín, dále Zdeněk Tipek za SÚJB, Tomáš Ehler za MPO a Lukáš Vondrovic za SÚRAO.

JE Dukovany má časově neomezené povolení státního dozoru (SÚJB) pro provoz všech čtyř výrobních bloků, které je však podmíněno řadou podmínek. Z výstupů na semináři vyplynulo, že jsou všechny podmínky povolení plněny.

Dlouhodobým cílem ČEZ je celková roční výroba z jádra 32 TWh. Nyní je tento ukazatel na hodnotě 30 TWh, k dosažení nového výrobního cíle přispěje i postupný přechod obou elektráren na patnácti, respektive osmnáctiměsíční palivovou kampaň a realizace dalších modernizací a investičních akcí. Na semináři zazněla také informace o změnách v rámci mezinárodní spolupráce, kterou ovlivnila současná válečná situace na Ukrajině. Na počátku letošního roku přešly obě české JE v rámci mezinárodní spolupráce WANO (celosvětové sdružení provozovatelů jaderných elektráren) pod Pařížské centrum (pozn. podrobnější informace o sdružení WANO, důvodech vzniku, rozdělení a činnosti se čtenáři mohou dočíst v samostatném článku na webu).

Spolupráci JE Dukovany a ČEZ s okolím se ve svých příspěvcích na semináři věnovali hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, Petra Jílková za Ekoregion 5 a Vladimír Korek za Energoregion 2020.

O semináři i dalších aktivitách OBK na www.obkjedu.cz