Aktuality

Ženy v jádře se sešly v Třebíči

leden 2019

Ženy v jádře se sešly v Třebíči

Setkání žen působících v jaderné oblasti se zúčastnila Petra Jílková, předsedkyně Ekoregionu 5. 

Ve čtvrtek 17. ledna se v Třebíči uskutečnila valná hromada sdružení Woman in Nuclear (WIN), což by se dalo volně přeložit jako „ženy působící v jaderných oborech“.  WIN Czech funguje jako součást České nukleární společnosti už 19 let. Začátek letošního roku však přináší „upgrade“ této sekce.

„Chceme se s novou dynamikou pustit do aktivní činnosti našeho profesního společenství, které sdružuje ženy pracující v jaderné oblasti v celé České republice,“ popsala staronová předsedkyně WIN Czech Larisa Dubská.  Smyslem aktivit je přispívat k objektivnímu informování veřejnosti o jaderné energetice a využití ionizujícího záření a radionuklidů a také prohlubovat vlastní znalosti a zkušenosti z různých jaderných oborů.

Členkami sdružení jsou pracovnice provozu jaderných elektráren a výzkumu, pedagožky vysokých škol, právničky, manažerky firem působících v jaderné energetice i profesionální komunikátorky.

Plány na rok 2019: prezentace žen v jádře veřejnosti, rozšíření členské základny, vzájemná výměna zkušeností

V letošním roce chtějí „winky“ opět připravit pro členky dvě až tři společné exkurze do zajímavých míst spojených s jádrem. Plánují navštívit Informační centrum Jaderné elektrárny Dukovany, Školicí a výcvikové středisko pro jaderné energetiky v Brně i zajímavá pracoviště nukleární medicíny. Pozvání dostaly „winky“ také do Senátu Parlamentu České republiky.

„Zaměříme se také na představení jednotlivých profesí našich členek, a to jak mezi sebou, tak i pro veřejnost. Jsem přesvědčena, že spousta žen v jaderné oblasti má velmi zajímavá povolání a k tomu bohaté zkušenosti,“ říká místopředsedkyně WIN Czech Martina Bendová. Veřejnost se může o činnosti WIN Czech dozvědět na nově založené facebookové stránce s názvem WIN Czech a také na webu, který je nyní v přípravě.

 Woman in Nuclear (WIN) – Ženy pracující v jaderných oborech

Sdružuje především ženy působící v oborech jaderné energetiky, na vysokých školách tohoto zaměření, ve výzkumu, školství a všude tam, kde se k mírovým účelům využívá ionizující záření a radionuklidy. WIN Česká republika je jednou ze sekcí České nukleární společnosti. Sdružení vzniklo v roce 2000 na setkání žen uspořádaném v Dukovanech u příležitosti 15 let provozu Jaderné elektrárny Dukovany. V současné době má 60 členek.