Naše činnost

Na setkání s ministrem Havlíčkem v Dukovanech

27. srpna 2020

Na setkání s ministrem Havlíčkem v Dukovanech

Ve čtvrtek 27. srpna na pozvání Energetického Třebíčska přijel ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček do Dukovan na setkání s členy a hosty sdružení. Jednání se zúčastnila i předsedkyně Ekoregionu 5 Petra Jílková a starostové Rouchovan a Dukovan. 

Diskuze se účastnil i ředitel jaderné divize ČEZ Bohdan Zronek, ředitel společnosti EDU II Petr Závodský, ředitel jaderné energetiky na ministerstvu průmyslu Tomáš Ehler a předseda Okresní hospodářské komory a zároveň předseda Krajské hospodářské komory Vysočina Richard Horký. V úvodu poděkoval předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš celému týmu na ministerstvu průmyslu za odvedenou práci, která vyvrcholila podpisem smluv mezi státem a společností ČEZ. Richard Horký zdůraznil to, že právě výstavba bude restartem pro českou ekonomiku. Právě spolupráce a příprava českých firem byla tématem jednání před příjezdem ministra na zámek v Dukovanech.

 

Ministr Havlíček: Potřebujeme si vychovat odborníky

Ministr Havlíček řekl, že přípravy nového bloku v Dukovanech pokračují podle plánu a že jeho stavba začne v roce 2029. Diskutovalo se o zapojení českých firem a také o jaderném vzdělávání. Podle ministra Česko musí vychovávat další odborníky. „Už dnes musíme začít připravovat pracovní sílu, což je mimochodem jedna z největších výzev následujících deseti patnácti let,“ uvedl. Energetické Třebíčsko ve spolupráci s ČEZ letos rozjelo Jadernou akademii zaměřenou na učitele. Záštitu převzal ministr Karel Havlíček.

 

Zapojení českých firem a regionu

U samotné výstavby se podle ministra dá předpokládat, že například na stavební práce bude vybraný dodavatel bloku víceméně používat české firmy. Zajištění odpovídajících ubytovacích kapacit pro pracovníky v regionu bude podle předpokladu do značné míry tržní záležitost.

 

Starostové apelovali na lepší dopravní cesty

Obce a města, které jsou členové Energetického Třebíčska, apelovali na ministra průmyslu a dopravy, aby se věnoval dopravní infrastruktuře v regionu. Ministr sdělil, že kvůli přesnému zmapování dopravních cest a potřebných investic do nich v souvislosti se stavbou bloku vytváří skupinu odborníků. Takový plán už má podle něj i ČEZ. Kraj Vysočina ve spolupráci se státem připravuje kvůli přepravě dílů pro nový blok silniční obchvaty.

 

Tendr na dodavatele bude férový

Ještě letos vyhlásí ČEZ tendr na dodavatele stavby.  Z bezpečnostních důvodů podle ministra Havlíčka vláda před výběrovým řízením žádného z uchazečů vyřazovat nebude. „Bezpečnostní faktor tam jednoznačně je, nicméně musíme sledovat i kritéria ekonomická. Je pochopitelné, že chceme, aby bylo maximálně férové to výběrové řízení, i ve smyslu toho, aby se tam řádně zasoutěžilo o cenu," uvedl. Podle ministra vláda nechce dopředu eliminovat případná konsorcia, která mohou vzniknout. Dodavatele bloku bude vybírat investor, tedy ČEZ. „Vláda může do výběru vstoupit a bude mít i finální slovo,“ sdělil.

 

 

 

 

Ministr Karel Havlíček Ministr Havlíček