Naše činnost

Dopis premiérovi Babišovi

31. 10. 2018

Dopis premiérovi Babišovi

Společný dopis z regionu Dukovan premiérovi Babišovi s výzvou.

Vážený pane předsedo vlády,
jako rána z čistého nebe přichází zpráva, že ministryně průmyslu a obchodu Ing. Marta Nováková veřejně hovoří o možném odložení rozhodnutí o výstavbě nových jaderných reaktorů. Nechápeme, o jakém odložení rozhodnutí mluví, když je již vládou dávno rozhodnuto o výstavbě nových jaderných bloků v SEK ČR a NAP JE ČR, v dokumentech, které jsou závazné pro vládu. Vaše vláda už dokonce přijímá usnesení k plnění těchto dílčích úkolů, např. poslední usnesení č. 415. Také nechápeme, o jakém nepřijatelném tlaku paní ministryně hovoří, když všechna úskalí jsou dlouho známa, jsou popsána v uvedených dokumentech a jsou řešena v pracovních komisích Stálého výboru pro jadernou bezpečnost.

Velice nás také překvapilo, že paní ministryně mluví o prodloužení životnosti stávajících bloků v Dukovanech nad rámec životnosti, kterou připouští energetická koncepce a národní akční plán. Navíc, když media uveřejnila i Vaši reakci, která se vyjádření paní ministryně velmi blíží.

Jsme velice znepokojeni vývojem diskuze okolo jaderné energetiky, která popírá přijatá usnesení a závěry. Každý trochu znalý odborník i neodborník již dnes dobře ví, že prodlužování životnosti je složitá a náročná procedura, která se nedá přesně stanovit a záleží na mnoha technických, provozních a bohužel i politických budoucích okolnostech. Jen současné dokončené prodloužení provozu reaktorů bylo velmi složitou a svízelnou akcí. My, zástupci regionu, chceme co nejdelší bezpečný provoz stávajících bloků, je třeba ale říci, že v žádném případě není v našich ani Vašich silách toto garantovat.

Vážený pane předsedo vlády,

žádáme Vás o zajištění realizace všech schválených úkolů tak, aby nedošlo k jejich zpochybnění. Už dnes jsme za původními termíny v několikaletém zpoždění a Vy osobně jste nás ujišťoval, že řešení máte a že poslední přijaté termíny ve vašem vládním usnesení splníte.

Veřejnost Kraje Vysočina a zástupci průmyslu v širokém okolí jaderné elektrárny pozorně sledují dění kolem budoucnosti Dukovan a cítí se velmi ohroženi jakýmkoliv zpochybněním dlouhodobého provozu Jaderné elektrárny Dukovany a odmítnutím dostavby V. bloku EDU.

Přejeme Vám sílu k rychlému a správnému řešení k výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech.

 

Za Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Energetické Třebíčsko Vítězslav Jonáš, předseda

Energoregion 2020 Vladimír Měrka, předseda

Ekoregion 5 Petra Jílková, předsedkyně

Krajskou hospodářskou komoru Kraje Vysočina Ing. Richard Horký, předseda

Občanskou bezpečnostní komisi při EDU Ing. Aleš John, MBA, předseda