Naše činnost

Jednali jsme s ministrem průmyslu Havlíčkem

15. srpna 2019

Jednali jsme s ministrem průmyslu Havlíčkem

Na pozvání poslankyně Moniky Oborné přijel do Třebíče ve čtvrtek 15. srpna ministr průmyslu Karel Havlíček. Zástupci Energetického Třebíčska a Ekoregionu 5 za ministrem měli jet další týden. A tak jednání spojili a uskutečnilo se v Třebíči. Hlavní téma: výstavba nového jaderného zdroje a řešení nedostatku inženýrů a energetiků. 

Výstavba je na dobré cestě. Všichni pracují, jak mají

Po prohlídce ekotechnického centra Alternátor a připravovaného informačního centra SÚRAO následovalo pracovní jednání. „Vláda definitivně rozhodla o výstavbě v Dukovanech. Je to začátek a čeká nás dlouhá cesta. Ale pokud chceme udržet útlum uhlí, musíme současně zvedat podíl jádra. Pro výstavbu je navíc ekonomicky vhodná doba,“ uvedl na úvod ministr. V současné době probíhají jednání na všech úrovních včetně jednání s Bruselem, zahraničními státy i firmou ČEZ. Podpis rámcové smlouvy mezi státem a ČEZ bude podle ministra ve velmi dohledné době. Ministr Havlíček také ocenil nápad předsedy Jonáše, že by k podpisu mohlo dojít přímo v Dukovanech. Do 14 dnů by také mělo ministerstvo životního prostředí vydat rozhodnutí EIA k Dukovanům

 

Ministra ujistili, že veřejnost i firmy jsou pro jádro

Ekoregion 5 zastupovala na jednání předsedkyně Petra Jílková. Zúčastnili se ho i starostové Rouchovan a Dukovan. Předseda okresní i krajské hospodářské komory Richard Horký informoval ministra o průzkumu hospodářské komory.  Celkem 92 % firem na Třebíčsku se vyjádřilo pro jádro a na celé Vysočině to bylo 84 %. Náměstek hejtman kraje Vysočina Martin Kukla doplnil, že krajské zastupitelstvo dalo opakovaně podporu výstavbě nových jaderných bloků.

Dalším tématem bylo vyvedení tepla z nového jaderného bloku na Brno. Energetické Třebíčsko zajistilo studii proveditelnosti a také iniciovalo jednání na brněnském magistrátu. „Technologické a environmentální podmínky pro horkovod zde jsou,“ potvrdil ministr. Nyní připravuje Energetické Třebíčsko další jednání s ministrem životního prostředí Brabcem o možné podpoře tohoto projektu. Pomoc v jednání přislíbil ministr Karel Havlíček i poslankyně Monika Oborná.

 

Chtějí rozjet vzdělávací projekt. Při výstavbě budou potřeba nové mozky

Ministr Havlíček se shodl s předsedou Energetického Třebíčska Jonášem a předsedou Občanské bezpečnostní komise Alešem Johnem, že se nesmí podcenit vzdělávání a příprava budoucích energetiků. „Společnost Dukovany II potřebuje až 600 nových inženýrů,“ potvrdil Petr Závodský, ředitel útvaru Výstavba jaderných elektráren ve společnosti ČEZ. Ačkoliv ČEZ organizuje Letní univerzity, přednášky na vysockých i středních školách, je to podle Vítězslava Jonáše málo. Proto Energetické Třebíčsko připravuje projekt zaměřený na pedagogy, kde chtějí učitele nejen informovat o současném vývoji jaderné energetiky, ale také jim umožnit setkat se s jadernými odborníky a podívat se do jaderné elektrárny. „Bude to stát peníze, ale musíme do vzdělávání a přípravy investovat,“ sdělil ministr Havlíček a přišel rovnou ke konkrétnímu kroku: „Na podzim svolám všechny rektory vysokých škol, zástupce ČEZ a budeme mluvit o tom, kolik je studentů, jaké mají školy kapacity, co potřebují a co pro ně můžeme udělat.“ Do přípravy se podle zúčastněných musí zapojit stávající generace energetiků z Dukovan i Temelína.