Naše činnost

Na veřejném projednávání EIA Dukovany

20. června 2018

Na veřejném projednávání EIA Dukovany

Zúčastnili jsme se veřejného projednávání k dokumentaci EIA na nový jaderný zdroj v Dukovanech, které se konalo 20. června od 12 hod na zimním stadionu v Třebíči.

Bez uzavření projednávání by nebylo možné dál pokročit v povolovacích procesech v rámci strategické přípravy nového klíčového zdroje elektřiny v souladu se Státní energetickou koncepcí.

 

Aktivně jsme projevili náš názor

Na hlavním pódium usedli zástupci Ministerstva životního prostředí, zástupci ČEZ, velvyslanci České republiky v Rakousku a Německu a zpracovatelé dokumentace EIA. Jejich protějšky byli ekologičtí aktivisté, ale také příznivci výstavby nových bloků z řad obyvatel regionu, kteří protijaderné aktivisty z Rakouska a České republiky početně převážili. Přispěli k tomu také členové Ekoregionu 5.  Během několika následujících hodin bylo možné na ploše zimního stadionu napočítat na dvě stovky osob.

Před hlavním vstupem na stadión proběhly před kamerami České televize pokojné demonstrace odpůrců jádra z Rakouska, Německa, ale i z České republiky. Svůj názor ale vyjádřili také podporovatelé výstavby nových bloků.

 

Diskutovalo se 9 hodin

Zanedlouho se však rozjel oficiální program, v jehož úvodu zazněly prezentace Ministerstva životního prostředí a také posuzovatele a oznamovatele – společnosti ČEZ. Pak už byl prostor pro vyjádření názoru k výstavbě dotčených obcí a měst a následnou sérii otázek a připomínek ze stran podporovatelů i odpůrců. Týkaly se přitom jak relativně odborných bezpečnostních a technických témat, tak také obecných předpokladů souvisejících například energetickými koncepcemi či technickým vzděláváním. Zásadou bylo všechny dotazy maximálně otevřeně a podrobně zodpovědět. Poslední padl o půl deváté večer, po jeho zodpovězení bylo veřejné projednávání moderátorem Petrem Studenovským ukončeno. Posuzování bude nyní pokračovat vypořádáním připomínek, Ministerstvo životního prostředí předpokládá uzavření celého procesu EIA na nové bloky do poloviny příštího roku.