Naše činnost

Nabitý rok 2021

prosinec 2021

Nabitý rok 2021

Letošní rok byl v oblasti jaderné energetiky na události bohatý.

Ekoregion 5, který sdružuje šest nejbližších obcí v 5km okruhu jaderné elektrárny zastupuje předsedkyně Petra Jílková. Ve spolupráci se sdružením Energetické Třebíčsko a Energoregion 2020 se účastní jednání, diskuzí a seminářů, které se týkají právě Jaderné elektrárny Dukovany, jejího provozu a také budoucnosti. 

V dubnu se Petra Jílková zúčastnila mimořádného zasedání výkonného výboru Energetického Třebíčska, kde diskutovali situaci kolem přípravy tendru na stavbu nového jaderného bloku v lokalitě Dukovany v návaznosti na současný vývoj vztahů České republiky s Ruskou federací (kauza Vrbětice). V první polovině roku se konal také seminář v Senátu, který organizovala senátorka Hana Žáková. Zástupci Ekoregionu 5 se dotazovali ministra průmyslu Karla Havlíčka na postup při přípravě výstavby a vyhlášení tendru. 

V červnu se předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš a předsedkyně Ekoregionu 5 Petra Jílková setkala v Praze s generálním ředitelem KHNP Jaehoon Chung i viceprezidentem KHNP Seung Yeol Lim. Hovořili o připravenosti jihokorejské firmy na případnou výstavbu nového bloku v Dukovanech a také o podpoře regionu. Jaehoon Chung podepsal smlouvu na podporu Horácké Slávie Třebíč na další rok a symbolicky předal zástupcům regionu dary určené pro školy i domovy pro seniory.  

Na podzim se na zámku v Dukovanech konala debata s kandidáty do poslanecké sněmovny za účasti zástupců z regionu. Cílem bylo zjistit jejich postoje k výstavbě nového bloku a konce palivového cyklu. Členové Ekoregionu 5 se také zúčastnili dvou kulatých stolů se zahraničními firmami EdF a KHNP v Třebíči a vyslechli si jejich plány na případnou spolupráci s regionem, pokud by právě oni stavěli nový blok v Dukovanech. 

Jednání budou pokračovat i v novém roce. Ekoregion 5 bude u toho.