Naše činnost

Náměstek pro energetiku přijel do Dukovan

leden 2019

Náměstek pro energetiku přijel do Dukovan

Ekoregion 5 je partnerem Energetického Třebíčska. Zúčastnili se proto valné hromady. 

„S jádrem počítáme, bez něj to nejde. Jsem přesvědčen, že letos padne rozhodnutí,“ prohlásil náměstek pro energetiku na ministerstvu průmyslu René Neděla na valné hromadě Energetického Třebíčska 23. ledna. V současné době se mění struktura Stálého výboru pro jadernou energetiku, nově se do jeho čela postaví premiér. Od 1. února se ujme role vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslav Míl, bývalý šéf společnosti ČEZ.

 

Rozhodujícím rokem pro jádro bude ten letošní

Tyto informace zazněly v úvodu valné hromady. Tématem byl také Národní energeticko-klimatický plán, který má do konce ledna česká vláda poslat Evropské komisi. Ministerstvo průmyslu nyní zpracovává připomínky. Ty poslalo i Energetické Třebíčsko a Okresní hospodářská komora Třebíč. Náměstek René Neděla přítomné ujistil, že s jádrem se počítá i v tomto plánu.

 

Stav důležitých dokumentů pro výstavbu

O procesu EIA informoval Pavel Blažek z týmu společnosti EDU II. Důležitým dokumentem pro výstavbu 5. bloku v Dukovanech je posouzení vlivu na životní prostředí. To bylo s veřejností projednáváno vloni před letními prázdninami v Třebíči, ale také v sousedních státech. V současné době odborníci zpracovávají posudek, měl by být hotov příští měsíc. Posudek EIA je platný na sedm let a je to závazný dokument pro další řízení. Vedle toho probíhá příprava tras pro těžké komponenty, a to ve spolupráci s Krajem Vysočina. Dalším rozpracovaným procesem je dokument pro územní řízení, ten by měl být připravený do dvou let.

Do elektrárny v Dukovanech se investuje

Pozvání přijal ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Miloš Štěpanovský. Informoval o plánu na letošní rok, kdy technici plánují místo čtyř odstávek tři. „Jaderná elektrárna je v poprojektovém režimu, ale všechny technologie a stavby máme pod kontrolou. Zaměřujeme se na diagnostiku. Naše politika není dělat krátké odstávky, jak tomu bylo před několika lety, ale analyzovat a diagnostikovat elektrárnu, aby mohla bezpečně fungovat další roky, než ji nahradí nový jaderný zdroj.“ Připomněl také, že za posledních deset let ČEZ investoval do obnovy technologie 17 miliard korun. Ocenil spolupráci s regionem a také se sdružením Energetické Třebíčsko, které podle něj udělalo velký kus práce v procesu přípravy nového jaderného zdroje.

Co se děje na ministerstvu průmyslu

S novým zmocněncem pro jádro dochází k předání agendy. Jána Štullera od února nahradí Jaroslav Míl, bývalý ředitel společnosti ČEZ. „Novému vládnímu zmocněnci budou předány k seznámení dokumenty, které vytvořili pracovní skupiny Stálého výboru. Ten si pak vytvoří vlastní tým, který bude posouvat jednotlivé kroky k realizaci nových jaderných zdrojů,“ popsal postup René Neděla. V současné době také dochází k nominování zástupců z politických stran do Stálého výboru pro jadernou energetiku.

Energetické Třebíčsko má 37 členů. Na lednové valné hromadě se sdružení rozrostlo o dalšího člena, a to firmu Deon servis. Zabývá se elektromobilitou a montáží elektrických stanic v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji. Ve výkonném výboru nahradil bývalého starostu města Třebíč Pavla Janatu současný starosta Pavel Pacal. Valná hromada schválila hospodaření loňského roku a také rozpočet na rok letošní. Dále členové valné hromady diskutovali o plánovaných akcích a dalších aktivitách Energetického Třebíčska na rok 2019.

 

 

Náměstek pro energetiku René Neděla