Naše činnost

Nová pracovní místa

Michal Zbirovský, starosta Horních Dubňan

Nová pracovní místa

Výstavba nových bloků přinese nová místa a příležitosti. 

Obec Horní Dubňany leží v bezprostřední blízkosti Jaderné elektrárny Dukovany. „V době, když se stavěly současné bloky, jsem byl hodně mladý, a tak šla výstavba elektrárny mimo mé zájmy. Přesto si pamatuji, že mnoho občanů naší obce pracovalo na výstavbě jaderné elektrárny a mnozí pracují v samotném provozu dodnes. Já sám pracuji na elektrárně u dodavatelské firmy,“ svěřuje se starosta Michal Zbirovský. Na elektrárně jsou podle něj dobré pracovní příležitosti a v případě výstavby nových jaderných bloků se rozšíří nabídka nových pracovních příležitostí v dalších profesích. „Od posledních voleb jsem starostou obce a vím, že je nutné se na případnou stavbu nových bloků připravit. Do budoucna hodláme v našem územním plánu najít prostor pro novou bytovou výstavbu, zázemí pro firmy atd. S tím určitě budou vznikat i potřeby dalších služeb, které by bylo škodou nezajistit. Závěrem bych chtěl říct, že jako zaměstnanec, který se pohybuje ve všech prostorech elektrárny, mohu s klidným svědomím říct, že o bezpečnost zaměstnanců i okolních vesnic je dostatečně postaráno,“ potvrzuje Zbirovský.