Naše činnost

Optimismus příliš nesdílíme

Antonín Kovář, starosta Slavětic

Optimismus příliš nesdílíme

Jiný názor má starosta Slavětic Antonín Kovář.

Jiný názor má starosta Slavětic Antonín Kovář. „S ohledem na to, že výstavbu elektrárny, rozvodny a přehrady v blízkosti naší obce jsme už jednou zažili a pamatujeme také, co všechno nám bylo tehdy slíbeno a co nám ve skutečnosti výstavba přinesla, nesdílíme optimismus našich kolegů z Ekoregionu 5. Obec Slavětice, i přes bezprostřední blízkost elektrárně, nikdy nebyla přijata jako člen Občanské bezpečnostní komise a nemá tudíž zástupce v tomto sdružení, které bylo v době svého vzniku prospěšné, protože nutilo provozovatele elektrárny zvyšovat bezpečnost a informovanost obyvatel.“ Na základě výsledků referenda, které se ve Slavěticích konalo, je zastupitelstvo vázáno přáním občanů v případě výstavby požadovat kompenzace. „Výstavba plánované elektrárny a rozšíření rozvodny se naší obce dotkne nejvíce ze všech okolních obcí, protože elektrárnu budeme mít na „zahradě“, ale značný přínos ze staveb, tak jako doposud, budou mít dvě obce, kterým byly přiděleny katastry zaniklých obcí, na nichž elektrárna stojí i má stát,“ myslí si starosta