Naše činnost

Zahraniční zkušenosti s výstavbou elektráren

říjen 2018

Zahraniční zkušenosti s výstavbou elektráren

O způsobu výstavby jaderných elektráren ve Finsku a Maďarsku se hovořilo na kulatém stole 4. října na zámku v Dukovanech. Zúčastnili se ho zástupci Ekoregionu 5. 

Jeden z příkladů ze světa přinesl Ivo Kouklík, ředitel jaderného ostrova ve společnosti Fennovoima, která realizuje projekt finské jaderné elektrárny Hanhikivi s reaktorem VVER-1200. „Smlouva na výstavbu elektrárny Hanhikivi je čistě EPC kontrakt, který nepožaduje lokalizaci. I tak ale počítáme s tím, že zakázky v hodnotě zhruba 2 miliardy eur připadnou finským firmám. Je to ale čistě na dobrovolné bázi, protože my jako zákazník nemáme žádné smluvní páky na dodavatele, aby zapojil finské firmy,“ řekl Kouklík.

Druhým prezentovaným příkladem byla maďarská jaderná elektrárna Paks II, opět typu VVER-1200. V tomto případě byla mezivládní dohodou stanovena 40% lokalizace. „V EPC kontraktu, který jsme podepsali s Rosatomem, je fixována výše nákladů a pevně stanoven je i termín dokončení. Dále musí kontraktor dodržet technické podmínky, kterých jsme stanovili cca 11 000,“ uvedl Atila Aszodi, maďarský vládní zmocněnec pro udržení výroby v lokalitě Paks.

Podmínky úvěru, který poskytuje ruská strana a který bude použit k financování 80 % stavebních nákladů, Aszodi považuje za příznivé. Mezivládní dohoda stanovuje, že splácení začne po uvedení elektrárny do provozu a bude rozloženo do 21 let. „Projekt přezkoumávala Evropská komise a nejnáročnější řízení se týkalo státní pomoci. Trvalo 2 roky a Evropská komise shledala, že projekt je návratný a sice obsahuje státní pomoc, ale ta má pobídkový charakter, je ku prospěchu veřejnosti a nenarušuje trh s elektřinou,“ vysvětlil Aszodi. Ve srovnání se státní pomocí poskytnutou britskému projektu Hinkley Point C je maďarská pomoc zahrnuta jen do investiční fáze projektu a během provozu nebude poskytována.

To, že existují dodavatelé technologie, kteří jsou ochotni přistoupit na prodej části projektu jaderného bloku, doložil Leoš Tomíček, starší viceprezident pro jaderné projekty společnosti Rusatom Overseas. Rosatom realizuje v Číně výstavbu 8 bloků typu VVER (3 jsou v provozu, 1 se spouští a 4 jsou smluvně podloženy) a míra lokalizace dosahuje až 80 %. „Rosatom v tomto projektu poskytuje projekt jaderného ostrova, dodávku jeho komponent a dohlíží na montáž a spouštění. Dohromady to dělá zhruba 20 % z celkových nákladů. Tento projekt by mohl být vzorem pro Česko a českou cestu,“ řekl Tomíček. „Mluvíme-li o bezpečnosti, nejbezpečnější je nespoléhat se na zahraniční subjekty a udržet maximální možný rozsah služeb v českých rukou,“ řekl na kulatém stole František Hezoučký.