Jaderné vzdělávání v Česku

Jaderné vzdělávání v Česku

říjen 2020

Pro provoz jaderných elektráren, všechny fáze její výstavby i její vyřazování z provozu je třeba mít dostatečné množství odborně vzdělaných lidí. V zemích, které mají a chtějí mít rozvinutý i vlastní jaderný výzkum, průmysl, servis i inženýring a mezi něž se Česká republika řadí, je kvalitní jaderné vzdělávání nutným předpokladem k bezpečnému provozu energetických i výzkumných jaderných reaktorů.

Roušky pro obce

Roušky pro obce

říjen 2020

Díky praxi získala Tereza Stuchlíková práci v jaderné elektrárně

Díky praxi získala Tereza Stuchlíková práci v jaderné elektrárně

29. 9. 2020

Tereza Stuchlíková z Horních Dubňan se před dvěma lety zapojila do programu Skupiny ČEZ pro vysokoškoláky pod názvem ČEZ Experience. Jedná se o bezplatnou praxi vysokoškolských studentů v provozech naší ČEZ, kde studenti pracují na konkrétním zadaném úkolu a zároveň získávají praxi v oblasti, kterou studují.

Začíná výměna paliva v druhém bloku Dukovan

Začíná výměna paliva v druhém bloku Dukovan

26. 9. 2020

Na druhém výrobním bloku Jaderné elektrárny Dukovany energetici zahajují pravidelnou odstávku bloku kvůli výměně pětiny paliva za čerstvé. Odstávka bude probíhat za mimořádných preventivních opatření proti nákaze koronavirem. Operátoři začali snižovat výkon bloku dnes v deset hodin a elektřinu přestane dodávat v průběhu odpoledne. Zbývající tři dukovanské bloky pracují v běžném režimu. Odstávka tak nebude mít vliv na dodávky elektřiny v České republice.

Letošní výroba bezemisní elektřiny v Dukovanech už  dosáhla 10,5 TWh

Letošní výroba bezemisní elektřiny v Dukovanech už dosáhla 10,5 TWh

18. 9. 2020

Začátkem tohoto týdne přesáhla výroba elektrické energie v Jaderné elektrárně Dukovany přes 10,5 TWh. K vysoké výrobě přispěl plný provoz elektrárny, kde jsou už od května v provozu všechny čtyři výrobní bloky. Na výši výroby se podílely zejména bloky číslo 1 a 2, na kterých výroba dosáhla přes 3 TWh. I přes několikatýdenní odstávky pro výměnu paliva v prvním čtvrtletí se tak dukovanským energetikům podařilo od začátku roku vyrobit tolik elektřiny, která by stačila na pokrytí více než osmiměsíční spotřeby všech českých domácností.

Letošní výroba bezemisní elektřiny v Dukovanech už  dosáhla 10,5 TWh

Letošní výroba bezemisní elektřiny v Dukovanech už dosáhla 10,5 TWh

18. 9. 2020

Začátkem tohoto týdne přesáhla výroba elektrické energie v Jaderné elektrárně Dukovany přes 10,5 TWh. K vysoké výrobě přispěl plný provoz elektrárny, kde jsou už od května v provozu všechny čtyři výrobní bloky. Na výši výroby se podílely zejména bloky číslo 1 a 2, na kterých výroba dosáhla přes 3 TWh. I přes několikatýdenní odstávky pro výměnu paliva v prvním čtvrtletí se tak dukovanským energetikům podařilo od začátku roku vyrobit tolik elektřiny, která by stačila na pokrytí více než osmiměsíční spotřeby všech českých domácností.

O technický obor Energetika je díky dukovanské elektrárně mimořádný zájem

O technický obor Energetika je díky dukovanské elektrárně mimořádný zájem

4. září 2020

Jedna dívka a 29 mladých mužů nastoupilo s novým školním rokem na cestu energetického vzdělávání v Střední průmyslové škole v Třebíči.  Jde o výběr ze 77 uchazečů o tento typ technického vzdělávání. Všichni si navíc díky dlouhodobé podpoře oboru od Kraje Vysočina a Skupiny ČEZ odnesli nový notebook se školním batohem.  Mimořádný zájem o obor je podle studentů spojen s nedalekou elektrárnou Dukovany, na kterou už nastoupilo 48 absolventů oboru. 

V Dukovanech už staví nový „blok“

V Dukovanech už staví nový „blok“

28. srpna

Přímo v areálu Jaderné elektrárny Dukovany začala výstavba nové fotovoltaické elektrárny, která navýší celkový stávající instalovaný výkon areálu elektrárny o dalších 820 kW. Unikátní je tím, že při její výstavbě současně vznikne 332 nových parkovacích míst, která přinesou dlouho očekávané zlepšení dopravní situace v okolí elektrárny. Nová elektrárna tak nezabere žádnou ornou půdu, ale pouze se efektivně využije parkovací plocha. První megawatty zelené energie by mělo 2.600 fotovoltaických panelů začít do přenosové sítě dodávat už v první polovině příštího roku.

U Jaderné elektrárny Dukovany roste největší jaderná vinice

U Jaderné elektrárny Dukovany roste největší jaderná vinice

12. srpna 2020

Dukovanská jaderná vinice je největším vinohradem na světě, který se nachází v těsné blízkosti chladicích věží a je součástí širokého areálu elektrárny. Jde zároveň o první vinohrad v areálech elektráren Skupiny ČEZ. Počet vysázených hlav vinné révy – 2040 kusů – symbolizuje aktuální instalovaný výkon čtyř bloků Jaderné elektrárny Dukovany (4 × 510 MW).

Nový jaderný vinohrad, který se zelená přímo pod dukovanskými chladicími věžemi je symbolickou spojnicí mezi provozem stávající elektrárny a připravovaným novým jaderným zdrojem. Díky přístupnosti vinohradu široké veřejnosti ho mohou zájemci navštívit a načerpat zde potřebnou energii pro další putování po regionu.

 

V Dukovanech vzniká nejmodernější výcvikový trenažer

V Dukovanech vzniká nejmodernější výcvikový trenažer

10. srpna

Mimořádně přesné simulace běžných provozních i krajně nepravděpodobných událostí umožní nový trenažér určený nejen pro operátory jaderné elektrárny. Po rozsáhlé modernizaci, kterou zahájili energetici v Jaderné elektrárně Dukovany, bude simulátor vybaven špičkovými simulačními technologiemi, díky kterému bude jedním z nejmodernějších výcvikových trenažerů a displejových simulátorů na světě.  Poprvé by si jej mohli operátoři naostro vyzkoušet v druhé polovině roku 2022. ČEZ do zkvalitnění výuky a výcviku provozního personálu investuje stovky milionů korun. Klíčovou součástí této modernizace je především aktualizace a obnova softwarového a navazujícího vybavení.

Další články