Aktuality

Díky praxi získala Tereza Stuchlíková práci v jaderné elektrárně

29. 9. 2020

Díky praxi získala Tereza Stuchlíková práci v jaderné elektrárně

Tereza Stuchlíková z Horních Dubňan se před dvěma lety zapojila do programu Skupiny ČEZ pro vysokoškoláky pod názvem ČEZ Experience. Jedná se o bezplatnou praxi vysokoškolských studentů v provozech naší ČEZ, kde studenti pracují na konkrétním zadaném úkolu a zároveň získávají praxi v oblasti, kterou studují.

Úspěšnou stážistkou v JE Dukovany se stala právě i Tereza Stuchlíková, která coby studentka 2. ročníku VUT v Brně nastoupila v roce 2018 do dukovanské elektrárny. Měla za úkol vytvořit jednotný záskokový systém pro pracovníky elektrárny. Po stáži ČEZ Experience dostala nabídku pokračovat na částečný úvazek. Od letošního září pracuje v JE Dukovany jako business analytik v IT útvaru a je ráda, že jí stáž ČEZ Experience zprostředkovala zajímavou práci v elektrárně, kde si přála pracovat. 

 

Příběh Terezy

Na pozici ČEZ Experience – specialista pro podporu IT jsem nastoupila v červnu 2018. Během tří měsíců jsem dostala za úkol vytvořit jednotný záskokový systém pro pracovníky elektrárny. Na stáž jsem chodila každý týden ve čtvrtek a v pátek. I přes to, že byla stáž bezplatná, načerpala jsem cenné informace o jaderné elektrárně. Pracovníci provozu mě provedli po technologii, jak sekundárního, tak i primárního okruhu. Byla jsem se podívat na blokové dozorně, na reaktorovém sále a prošla jsem se i po venkovních objektech. Zúčastnila jsem se ranní operativní porady a nakoukla pod pokličku řízení provozu. Program mé stáže tedy vypadal tak, že jsem ve čtvrtek měla pochůzku s technology a v pátek se věnovala záskokům.

Po absolvování stáže mi byla nabídnuta brigáda na stejné pozici a mohla jsem tak ve své stáži pokračovat, ovšem již za finanční ohodnocení. Postupně jsme začali záskoky vylepšovat a tvořit je k obrazu uživatelům tak, aby s nimi byli spokojení jak oni, tak vedení. Neustále jsme komunikovali o možnostech, jak je vylepšit a věděli jsme, že řešení v excelu není dlouhodobě udržitelné. Mluvilo se i o nové aplikaci ale než by byla vytvořena, museli jsme alespoň excelovou verzi nějakým způsobem udržet.

Díky tomu, že záskoky bylo třeba překlopit do aplikace, jsem navázala kontakt s útvarem SK aplikační podpora, a to konkrétně s panem Nekulem a s panem Tomanem. Vzhledem k mému vzdělání to byl nejvhodnější útvar, kde bych se mohla po škole dále profilovat. Poté přišla pracovní nabídka, já se přihlásila do výběrového řízení a 1.září jsem podepsala smlouvu na pozici Business analytik. Líbí se mi, že nyní budu pracovat na nových věcech a v přímém přenosu sledovat, jak se záskoky vylepší tím, že budou v nově chystané aplikaci.

Díky zkušenosti s ČEZ Experience jsem si mohla vyzkoušet, jaké to je pracovat v jaderné elektrárně, nasát atmosféru na pracovišti ještě před tím, než jsem zde začala pracovat a nasbírat cenné kontakty pro mé budoucí zaměstnání. Jsem za tuto zkušenost velice vděčná a ani chvíli bych neváhala se přihlásit znovu.