Aktuality

Energetici mají za sebou v Dukovanech už 800 preventivních testů

Cílem je ochrana pracovníků, kteří se podílí jak na provozu tří výrobních bloků, tak také na odstávce první výrobní jednotky. Právě na odstávkách se podílí jak zaměstnanci a dodavatelé. Preventivní testování se podle nich osvědčilo.

Jaderní rodiče založili spolek na podporu budoucnosti regionu Jaderné elektrárny Dukovany

Zakládající členové spolku JARO pro Dukovany dnes představili veřejnosti tuto neziskovou organizaci. Cílem spolku je informovat veřejnost o dění týkající se výroby elektrické energie v Dukovanech s důrazem na přípravu výstavby nového jaderného zdroje v této lokalitě. Členy spolku jsou především zaměstnanci elektrárny a obyvatelé regionu, které spojuje přesvědčení o nutnosti zachování kontinuity výroby elektřiny stávající elektrárny a novým jaderným zdrojem. Spolek vznikl po vzoru „temelínských“ Jihočeských taťků.

Krásné Vánoce!

Krásné Vánoce!

A mnoho sil do nového roku 2021!

Dukovanští energetici promítnou o víkendu na jednu chladicí věž největší vánoční stromek na Vysočině a jižní Moravě

Obyvatelé regionu Jaderné elektrárny Dukovany budou mít o třetím adventním víkendu mimořádnou příležitost shlédnout největší vánoční strom, který energetici promítnou na jednu z chladicích věží elektrárny. Akce je součástí vánoční kampaně Skupiny ČEZ „Rozsvítili jsme vánoční stromy po celé zemi“. Řidiči i chodci v okolí dukovanské elektrárny by měli být o víkendu zvlášť opatrní.

Energetikům na Přečerpávací vodní elektrárně Dalešice se v pátek v 19 hod. podařilo překonat dosavadní největší roční výrobu elektřiny 526 939 MWh, které dosáhli v roce 2015. Do konce roku tak vyrobí nové rekordní množství elektrické energie z vody. Výrobě přálo také letošní počasí, které bylo bohaté na dešťové srážky. Vody bylo v dalešické nádrži od června dostatek, k rekordní výrobě přispěla rovněž skutečnost, že byla nízká poruchovost a krátké plánované odstávky. Celkem elektrárna od svého spuštění vyrobila více než 14 TWh elektrické energie.

Advent zahájily obce a města regionu JE Dukovany rozsvícením adventních věnců, vánočních stromů i betlémů

Letošní advent je jiný než v minulých letech. Co zůstalo stejné je podpora ČEZ při předvánočních akcích rozsvěcování vánočních stromů. I přes nemožnou účast veřejnosti se na první adventní neděli rozzářily stromy, rozsvítily betlémy i vánoční osvětlení na mnoha místech v okolí JE Dukovany. K občanům promluvili starostové prostřednictvím místních rozhlasů nebo při on-line přenosech.

Energetici v Dukovanech finišují na 2. bloku a zahajují odstávku 1. výrobního bloku pro výměnu paliva

Energetikům v Jaderné elektrárně Dukovany se v uplynulých dnech podařilo dokončit hlavní práce na odstávce 2. výrobního bloku. Kvůli koronaviru patřila mezi nejnáročnější v historii. Už v pátek ráno je čeká snižování výkonu 1. výrobního bloku v rámci odstávky pro plánovanou výměnu paliva. Několikadenní souběh tak energetici využijí k údržbě chladicích věží. Na odběratele nebude mít odstávka žádný vliv.

Přesně 35 let zásobují Dukovany české spotřebitele bezemisní elektřinou vyrobenou z jádra

Trvalý provoz prvního bloku Jaderné elektrárny Dukovany, který významně posílil stabilitu energetické soustavy a soběstačnost České republiky na další desítky let, začal přesně před 35 lety 3. listopadu a v průběhu následujících dvou let zde energetici zprovoznili další tři výrobní bloky. Od té doby dukovanská elektrárna vyrobila přes 460 milionů megawatthodin elektrické energie, která by stačila na téměř 8 let celkové spotřeby celé České republiky. Díky ní také nemuselo být spáleno 460 milionů tun uhlí a do ovzduší vypuštěno stejné množství oxidu uhličitého. Pokračovat by měla nejméně dalších 25 let.

Dukovany v rámci odstávky kontrolují i významné bezpečnostní systémy

Tisíce kontrol zařízení a komponent provádí energetici Jaderné elektrárny Dukovany v rámci právě probíhající odstávky druhého výrobního bloku pro výměnu paliva. Jednou z těchto revizí je i kontrola těsnosti a funkčnosti tzv. barbotážních věží, které jsou důležitým pasivním bezpečnostním zařízením. V průběhu provozu do něj není možné vstupovat, před opětovným uvedením bloku do provozu si energetici musí být jisti jeho funkčností.

Online seminář pro studenty

Energetické Třebíčsko připravilo online seminář o nové výstavbě a dalších tématech.