Aktuality

Advent zahájily obce a města regionu JE Dukovany rozsvícením adventních věnců, vánočních stromů i betlémů

Letošní advent je jiný než v minulých letech. Co zůstalo stejné je podpora ČEZ při předvánočních akcích rozsvěcování vánočních stromů. I přes nemožnou účast veřejnosti se na první adventní neděli rozzářily stromy, rozsvítily betlémy i vánoční osvětlení na mnoha místech v okolí JE Dukovany. K občanům promluvili starostové prostřednictvím místních rozhlasů nebo při on-line přenosech.

Energetici v Dukovanech finišují na 2. bloku a zahajují odstávku 1. výrobního bloku pro výměnu paliva

Energetikům v Jaderné elektrárně Dukovany se v uplynulých dnech podařilo dokončit hlavní práce na odstávce 2. výrobního bloku. Kvůli koronaviru patřila mezi nejnáročnější v historii. Už v pátek ráno je čeká snižování výkonu 1. výrobního bloku v rámci odstávky pro plánovanou výměnu paliva. Několikadenní souběh tak energetici využijí k údržbě chladicích věží. Na odběratele nebude mít odstávka žádný vliv.

Přesně 35 let zásobují Dukovany české spotřebitele bezemisní elektřinou vyrobenou z jádra

Trvalý provoz prvního bloku Jaderné elektrárny Dukovany, který významně posílil stabilitu energetické soustavy a soběstačnost České republiky na další desítky let, začal přesně před 35 lety 3. listopadu a v průběhu následujících dvou let zde energetici zprovoznili další tři výrobní bloky. Od té doby dukovanská elektrárna vyrobila přes 460 milionů megawatthodin elektrické energie, která by stačila na téměř 8 let celkové spotřeby celé České republiky. Díky ní také nemuselo být spáleno 460 milionů tun uhlí a do ovzduší vypuštěno stejné množství oxidu uhličitého. Pokračovat by měla nejméně dalších 25 let.

Dukovany v rámci odstávky kontrolují i významné bezpečnostní systémy

Tisíce kontrol zařízení a komponent provádí energetici Jaderné elektrárny Dukovany v rámci právě probíhající odstávky druhého výrobního bloku pro výměnu paliva. Jednou z těchto revizí je i kontrola těsnosti a funkčnosti tzv. barbotážních věží, které jsou důležitým pasivním bezpečnostním zařízením. V průběhu provozu do něj není možné vstupovat, před opětovným uvedením bloku do provozu si energetici musí být jisti jeho funkčností.

Online seminář pro studenty

Energetické Třebíčsko připravilo online seminář o nové výstavbě a dalších tématech. 

Jaderné vzdělávání v Česku

Pro provoz jaderných elektráren, všechny fáze její výstavby i její vyřazování z provozu je třeba mít dostatečné množství odborně vzdělaných lidí. V zemích, které mají a chtějí mít rozvinutý i vlastní jaderný výzkum, průmysl, servis i inženýring a mezi něž se Česká republika řadí, je kvalitní jaderné vzdělávání nutným předpokladem k bezpečnému provozu energetických i výzkumných jaderných reaktorů.

Roušky pro obce

Roušky pro obce

říjen 2020

Díky praxi získala Tereza Stuchlíková práci v jaderné elektrárně

Tereza Stuchlíková z Horních Dubňan se před dvěma lety zapojila do programu Skupiny ČEZ pro vysokoškoláky pod názvem ČEZ Experience. Jedná se o bezplatnou praxi vysokoškolských studentů v provozech naší ČEZ, kde studenti pracují na konkrétním zadaném úkolu a zároveň získávají praxi v oblasti, kterou studují.

Začíná výměna paliva v druhém bloku Dukovan

Na druhém výrobním bloku Jaderné elektrárny Dukovany energetici zahajují pravidelnou odstávku bloku kvůli výměně pětiny paliva za čerstvé. Odstávka bude probíhat za mimořádných preventivních opatření proti nákaze koronavirem. Operátoři začali snižovat výkon bloku dnes v deset hodin a elektřinu přestane dodávat v průběhu odpoledne. Zbývající tři dukovanské bloky pracují v běžném režimu. Odstávka tak nebude mít vliv na dodávky elektřiny v České republice.

Letošní výroba bezemisní elektřiny v Dukovanech už  dosáhla 10,5 TWh

Začátkem tohoto týdne přesáhla výroba elektrické energie v Jaderné elektrárně Dukovany přes 10,5 TWh. K vysoké výrobě přispěl plný provoz elektrárny, kde jsou už od května v provozu všechny čtyři výrobní bloky. Na výši výroby se podílely zejména bloky číslo 1 a 2, na kterých výroba dosáhla přes 3 TWh. I přes několikatýdenní odstávky pro výměnu paliva v prvním čtvrtletí se tak dukovanským energetikům podařilo od začátku roku vyrobit tolik elektřiny, která by stačila na pokrytí více než osmiměsíční spotřeby všech českých domácností.