Aktuality

Dlouhodobý provoz současných bloků a plný start společnosti ELEKTRÁRNA DUKOVANY II

14. 6. 2020

Dlouhodobý provoz současných bloků a plný start společnosti ELEKTRÁRNA DUKOVANY II

Celkově 60 let provozu stávajících výrobních bloků a souběžná stavba a přibližně desetiletý provoz nového jaderného zařízení. Tak vypadá perspektiva lokality Dukovany, představená společností ČEZ.  Ta je připravená v tomto období investovat do dlouhodobého provozu až 55 miliard korun. Zároveň plně rozjíždí unikátní společnost zaměřenou na stavbu nového bloku. 

94% vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Tak zatím vypadá kvalifikační struktura firmy Elektrárna Dukovany II, do které počátkem června přešlo přibližně 70 stávajících zaměstnanců společnosti ČEZ. Všichni patří mezi přední české odborníky. V největší míře mají vzdělání a praxi ve strojních oborech (34 %), v oblasti elektro (10 %) a stavební (8 %). Mezi pracovníky jsou ale i ekonomové, právníci i odborníci přes dopravu či chemii.

„Struktura zaměstnanců a jejich kvalifikace odpovídají úkolům, které řeší. Tedy v první řadě je to příprava výběrového řízení, licenční a povolovací procesy a přípravné práce na lokalitě. . Postupně se bude tato firma rozšiřovat a počet zaměstnanců budeme plynule zvyšovat,“ vysvětluje generální ředitel firmy Elektrárna Dukovany II Petr Závodský.

Do konce první fáze, tedy do poloviny roku 2024 by mělo v nově naplněné společnosti* pracovat až 160 lidí, před samotným zahájením stavby by jejich počet měl vzrůst až na 600 expertů. Je součástí divize jaderná energetika společnosti ČEZ, stát by ji ale v přesně vymezených případech mohl převzít.

„V souladu s dohodou se státem od června funguje personálně obsazená společnost, která se naplno věnuje přípravě nového jaderného bloku v Dukovanech. Má všechny kompetence a prostředky pro to, aby zvládla přípravu a stavbu nového zdroje,“ doplňuje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek.

Souběžně s plnou přípravou nového zdroje ČEZ přijal dlouhodobou koncepci provozu stávajících výrobních bloků Dukovan. Ta vychází z vychází z aktuální Technicko-ekonomické studie, je součástí Strategie Skupiny ČEZ a je strukturovaným uceleným pohledem na současné a další využití lokality, včetně následného vyřazování bloků z provozu.

„Průběžně vyhodnocujeme řadu vstupů, od stavu zařízení a platných bezpečnostních požadavků až po predikci spotřeby a cen elektřiny. Z toho nám aktuálně vychází jako optimální varianta provoz současných Dukovan do roku 2045 – 2047. Jde o pravidelně verifikovaný dynamický model, kterému přizpůsobujeme naše další kroky, včetně plánu investic,“ říká Bohdan Zronek.

Investiční plán počítá s rozsáhlou modernizací zařízení a dalším zvyšováním bezpečnosti. Jeho hlavním podkladem jsou výstupy z programu spolehlivosti zařízení, který hodnotí jednotlivé komponenty z pohledu dlouhodobého provozu.

 „V období následujících sedmadvaceti let jsme připravení investovat do zajištění bezpečného a spolehlivého provozu stávajících bloků až 55 mld. Kč. Už kolem roku 2028 počítáme s navýšením ročních investic ze stávajících 1,5-2 mld. Kč na 2,5 mld.. Dlouhodobý provoz elektrárny je tak významný nejen z pohledu spolehlivé výroby bezemisní elektrické energie, ale také významně přispívá desítkami miliard korun k posílení české ekonomiky,“ sděluje Roman Havlín**, který je od 1. 6. 2020 ředitelem Jaderné elektrárny Dukovany.

Podle těchto plánů se alespoň částečná modernizace a výměna dotkne většiny zařízení, včetně například systému kontroly a řízení, bezpečnostní systémy, systémy měření a regulace nebo výměna kabeláže hermetických prostor. Výměna se netýká samotných reaktorů, jejichž stav neustále detailně sleduje řada systémů.

Další oblastí, které již nyní ČEZ věnuje svoji pozornost je snižování čerpaného množství surové vody z dalešické přehrady. Aktuálně energetici připravují výměnu spodní části vestaveb chladicích věží. Díky jejich vyšší účinnosti dosáhnou snížení odparu surové vody, který je při plném provozu bloků 1m3/s. Další úspory přinese úpravu surové vody pomocí stabilizátorů pro omezení vzniku úsad a nečistot v technologii, odstraňování nečistot rozpuštěných ve vodě odsolováním a modernizace stávající technologie výroby demineralizované vody. Energetici tak předpokládají snížení objemu čerpané surové vody až o 10 -24  milionů kubíků vody za rok.

 

* Firmu Elektrárna Dukovany II založila společnost ČEZ v roce 2015 a má za sebou první významné kroky. Těmi hlavními bylo získání kladného stanoviska hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) a podání žádosti o povolení k umístění jaderného zařízení v lokalitě Dukovany. Od 1. 6. 2020 do ní přešli stávající zaměstnanci mateřské společnosti, kteří se plně věnují projektu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

 

Roman Havlín 

V souvislosti se zajištěním dalšího dlouhodobého provozu JE Dukovany převzal dnem 1. 6. 2020 od Miloše Štěpanovského funkci ředitele elektrárny Roman Havlín, dosavadní ředitel bezpečnosti jaderné divize. V rámci generační výměny se Roman Havlín (47) na funkci ředitele elektrárny v Dukovanech připravoval již několik předcházejících měsíců. Je absolventem VÚT v Brně a v elektrárně i v divizi jaderná energetika prošel řadou postů. Svoji profesní kariéru v JE Dukovany zahájil v roce 1996 jako operátor blokové dozorny, následně prošel dalšími útvary provozu a řídil útvar jaderné bezpečnosti. Do května letošního roku zastával pozici ředitele útvaru Bezpečnost divize Jaderné energetiky Skupiny ČEZ. Kromě zajištění bezpečného a stabilního provozu elektrárny a dokončení generační obměny personálu se v nové pozici soustředí na budoucí dlouhodobý provoz stávajících jaderných bloků. Je ženatý, má dvě děti a trvale žije v Třebíči.