Aktuality

Moderní vzdělávání pro jaderné odborníky: Dukovany otevřely novou budovu

červen 2024

Moderní vzdělávání pro jaderné odborníky: Dukovany otevřely novou budovu

Jaderná elektrárna Dukovany má novou sedmipatrovou budovu, která nabízí špičkové podmínky pro výcvik a práci jejích zaměstnanců a spolupracovníků. Na dvou letech stavby se podílela společnost ČEZ, která je provozovatelem elektrárny, a další dodavatelé. Budova je vybavena učebnami i simulátory, kde se mohou jaderní odborníci zdokonalovat v teorii i praxi. Kromě toho budova disponuje kancelářemi a jídelnou, které zvyšují komfort a spokojenost pracovníků.

Nová budova je navržena tak, aby vyhovovala náročným podmínkám provozu jaderné elektrárny a zaručovala vysokou úroveň bezpečnosti. Stavba byla dokončena v plánovaném termínu a slavnostně otevřena v přítomnosti zástupců elektrárny, ČEZ, zhotovitele, projekční kanceláře a médií. Nová budova je důležitým krokem pro zvyšování kvalifikace a motivace jaderných odborníků, kteří zajišťují bezpečnou a spolehlivou produkci elektřiny z Dukovan.

„V souvislosti s přípravou nových zdrojů i předpokládaným nejméně šedesátiletým provozem jaderných bloků musíme umět zajistit dostatek kvalifikovaného personálu. Součástí řešení jsou nové výcvikové prostory s dílnami, ve kterých budeme spolu s běžnými výcvikovými stendy využívat i moderní technologie jako je virtuální realita,“ potvrzuje Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Nová víceúčelová budova, která má ambice ucházet se o titul stavby roku, je první nově postavenou administrativní budovou od spuštění elektrárny v roce 1985. „Stávající objekty, neumožňují další rozšiřování a jejich případná rekonstrukce by nepřinesla potřebné navýšení kapacit. Nové prostory poskytují 108 míst pro výcvik, jsou rozděleny do 4 učeben a dílen, a dále kancelářské prostory až pro 242 zaměstnanců. Nechybí ani zázemí jídelny a zasedací místnosti,“ prozradil Roman Havlín, ředitel JE Dukovany.

 Budova je vybavena speciálními prostory s balistickou ochranou nebo výcvikovou stěnou pro lezce z jednotky elektrárenských hasičů nebo speciální jednotky policie ČR, které sídlí v areálu elektrárny.

Hlavním dodavatel stavby je Metrostav DIZ, s.r.o, hlavní projekční kanceláří je di5, hlavními architekty jsou Marián Ján a Pavel Kabíček.

  • obestavěná plocha 1107 m2
  • čista půdorysná plocha 7011 m2
  • obestavěný prostor 33 000 m3
  • množství použitého betonu 3 638 m3
  • plocha skleněných výplní 2 600 m2
  • 175 km kabelů profesí elektro a slaboproud