Aktuality

Mosty na železniční vlečce do JE Dukovany mají víc než jen nový kabát

říjen 2023

Mosty na železniční vlečce do JE Dukovany mají víc než jen nový kabát

Jeden ze způsobů dopravy surovin a materiálu do Jaderné elektrárny Dukovany je po kolejích. Takzvaná železniční vlečka vede z nádraží Rakšice až do areálu JE Dukovany. Na této trase se nachází dva mosty o délce 262,5 m a 10,5 m. Oba mosty prošly v uplynulých měsících důkladnou rekonstrukcí za téměř sto milionů korun.  S jejích využitím ČEZ počítá pro plánovaný minimálně šedesátiletý provoz elektrárny i pro připravovanou výstavbu nového jaderného zdroje.

 

Vlečka z roku 1975 slouží pro dopravu chemických látek potřebných pro provoz dukovanských jaderných bloků, motorové nafty pro dieselové agregáty a velké technologické celky jako jsou například obalové soubory na použité palivo. V průběhu času došlo vlivem klimatických podmínek a provozu na vlečce k narušení funkčnosti mostních izolací s postupným rozšiřováním degradací železobetonové konstrukce, a proto se ČEZ rozhodl oba mosty zrekonstruovat. 

Práce na rozsáhlé rekonstrukci mostů započaly v březnu minulého roku. První z dvojice mostů je dlouhý 262,5 m a překlenuje údolí se zahrádkářskou kolonií nad řekou Rokytnou v Moravském Krumlově. Všechny práce tak probíhaly ve výšce 13 m nad úrovní terénu. Rekonstrukce spočívala ve výměně nevyhovující hydroizolace a kolejového lože. Dále provedení sanace mostní konstrukce a opěr mostů. Během rekonstrukce také došlo k provedení nových železobetonových říms, výměně zábradlí a odvodňovacích prvků. 

„Po celou dobu rekonstrukce, která trvala 14 měsíců, bylo nutné jednotlivé práce plánovat s ohledem na zásobování EDU a klimatické podmínky a práce pak důsledně kontrolovat. Velkou pozornost vyžadovalo také zabezpečení stavby proti pádu předmětů na vozovky pod mosty, stejně jako zabezpečení pracovníků proti pádu z výšky,“ zhodnotil ředitel Jaderné elektrárny Dukovany, Roman Havlín.

Druhý z rekonstruovaných mostů přemosťuje místní komunikaci mezi obcemi Dolní Dubňany a Jamolice. Jeho délka je 10,5 metru. Všechny práce odborníci úspěšně dokončili letos v létě a vlečka je připravena k využití pro další plánovaný provozu elektrárny i pro výstavbu nového jaderného zdroje.