Aktuality

Obě jaderné elektrárny zůstávají v provozu

březen 2020

Obě jaderné elektrárny zůstávají v provozu

JE Dukovany je stejně jako ostatní provozy Skupiny ČEZ zařazena mezi strategické subjekty kritické infrastruktury státu. 

Obě jaderné elektrárny proto zůstávají v provozu a zajišťují dodávku elektrické energie. V Dukovanech je aktuálně v odstávce blok č. 3 pro výměnu paliva a práce na odstávce dále pokračují. Ostatní bloky jsou v plném provozu. Od počátku epidemie koronaviru jsou v elektrárně v platnosti opatření, která chrání zdraví zaměstnanců i dodavatelů a také své okolí. Jedná se o zvýšené frekvence úklidů, zvýšená dezinfekční opatření, byly zrušeny návštěvy a exkurze do elektrárny i Infocentra. Vybraným zaměstnancům byl umožněn výkon práce z domova, využívají neosobních jednání prostřednictvím moderních technologií. Od včerejšího dne probíhá měření tělesné teploty všech osob, vstupujících do střeženého prostoru elektrárny.
Věříme, že se podaří díky odpovědnému přístupu nás všech současnou situaci dobře zvládnout.