Aktuality

Smlouvy pro výstavbu EDU II jsou podepsány

28. července 2020

Smlouvy pro výstavbu EDU II jsou podepsány

Dnes 28. července došlo k podpisu smluv mezi společností Elektrárna Dukovany II, a. s, dceřinou společností ČEZ, a. s. a Českou republikou, zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, týkajících se stavby nového jaderného zdroje v lokalitě elektrárny Dukovany. Podpis smluv přímo navazuje na jejich odsouhlasení jak orgány Skupiny ČEZ, tak také Vlády České republiky dne 20. července 2020.

Rámcová smlouva obsahuje základní principy spolupráce mezi státem a skupinou ČEZ. První prováděcí smlouva pak zajišťuje, aby ČEZ a EDU II vykonávaly činnosti, které povedou k přípravě výstavby v Dukovanech v souladu se stanoveným harmonogramem a rozpočtem. Podepsané smlouvy jsou zveřejněny
v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).
Návrhy smluv dávají jistotu nám i našim akcionářům. Můžeme pokračovat nadále v práci na dalších fázích projektu. Letos v březnu jsme podali žádost o Povolení k umístění jaderného zařízení na Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Na konci roku pak předpokládáme zahájit výběrové řízení na nový jaderný blok s tím, že dodavatel by měl být vybrán do konce roku 2022. Zároveň však upozorňuji, že schválený model financování i smlouvy mezi státem a investorem představují z pohledu práva EU veřejnou podporu, která vyžaduje notifikaci. Proces notifikace začne tzv. prenotifikační fází v návaznosti na aktuální dění. Tento proces je plně v gesci státu.

Ing. Petr Závodský 

generální ředitel Elektrárna Dukovany II, a. s.
Skupina ČEZ