Aktuality

Společnosti Teplárny Brno a ČEZ podepsaly strategické smlouvy o výstavbě horkovodu z Dukovan do Brna

březen 2024

Společnosti Teplárny Brno a ČEZ podepsaly strategické smlouvy o výstavbě horkovodu z Dukovan do Brna

Výstavba horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna vstoupila do své nejdůležitější fáze. Společnost Teplárny Brno, která je investorem horkovodu, podepsala strategické smlouvy s ČEZ o vyvedení tepla z dukovanských bloků na hranici elektrárny. Jedná se o další klíčový milník v přípravě jedné z nejvýznamnějších energetických staveb v České republice.

Společnosti Teplárny Brno a ČEZ dnes podepsaly smlouvu o smlouvě budoucí a realizační smlouvy. Jejich uzavření je podmínkou pro řadu dalších na sebe navazujících kroků, které jsou nezbytné pro výstavbu horkovodu. Především umožňují zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na výběr zpracovatele projektové dokumentace stavby horkovodního napaječe, horkovodního obchvatu a úprav soustavy zásobování teplenou energií.

Výstavba horkovodu je důležitý krok k energetické soběstačnosti a nezávislosti Brna. Pokud dlouhodobě říkáme, že základním energetickým zdrojem České republiky má být v budoucnu jaderná energie, pak tento projekt požadavky a kritéria stoprocentně splňuje. Využijeme teplo z jaderné elektrárny, zbavíme se závislosti na dalších palivech a zajistíme bezpečné dodávky tepla domácnostem a institucím. Horkovod ukazuje možnosti efektivního využití energie pro další generace,“ říká předseda vlády České republiky Petr Fiala.

Horkovod svým významem jednoznačně přesahuje hranice Brna i České republiky. Jeho realizací naplňujeme to, na čem už několik let soustavně pracujeme. Chceme a musíme být energeticky soběstační a nezávislí. Navíc se jedná o ekologický, bezemisní zdroj tepla. Horkovod je také projektován tak, aby zajistil naprosto bezpečné a stabilní dodávky tepla pro Brno, a přitom odpovídal všem ekonomickým a obchodním možnostem,“ říká primátorka města Brna Markéta Vaňková

Obě společnosti tak navazují na smlouvu o spolupráci, na které se dohodly loni v květnu. Po dnešním podepsání smluv mezi ČEZ a Teplárnami Brno budou následovat další přípravné a realizační práce.

Vše kolem horkovodu koordinujeme a plánujeme s Teplárnami Brno. Na nás je vyvedení tepla z bloku elektrárny na hranici areálu. I tak půjde o značnou investici. Jsem rád, že se daří tento projekt posunovat – i za spolupráce s českou vládou – kupředu. Příkladem dobré praxe využívání jaderných zdrojů pro výrobu tepla mohou být jižní Čechy a naše Jaderná elektrárna Temelín, který pomocí nového horkovodu zásobuje teplem České Budějovice,“ uvádí generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.  

Předpokládané náklady projektu jsou odhadovány na zhruba 19 miliard korun, a to i s možnou změnou ceny kvůli rostoucí inflaci. Financování výstavby bude vícezdrojové, kromě případných dotací na výstavbu z evropských i národních fondů se také zvažuje financování prostřednictvím evropských i komerčních institucí.

„Cena tepla v Brně získá s využitím tepla z Dukovan silný stabilizační prvek. Naprosto zásadně se tím sníží citlivost ceny tepla na výkyvech cen energií. I když uvažujeme o ceně tepla po roce 2030, kalkulace nám ukazují, že v porovnání s aktuální cenovou úrovní lze očekávat pozitivní dopad do ceny tepla, tedy její snížení,“ vysvětluje předseda představenstva společnosti Teplárny Brno Jiří Herman.

V Brně se na systém napojí všechny domácnosti, které nyní fungují přes centrální zásobování teplem. Půjde o zhruba 250 tisíc obyvatel. Horkovod budou využívat i další objekty, jako jsou školy nebo některé průmyslové oblasti. 

Horkovod je naprosto běžnou součástí soustavy zásobování tepelnou energií, kterou na českém území používáme desítky let. Jedná o velmi efektivní a stabilní zajištění tepla. Horká voda navíc zajišťuje bezpečnost, úsporu a spolehlivost. Za využití tepla z elektrárny také strategicky snížíme naši spotřebu plynu a dalších paliv,“ dodává generální ředitel společnosti Teplárny Brno Petr Fajmon.

Horkovod má v budoucnu zajistit polovinu spotřeby tepla v Brně, nyní je město z 80 procent závislé na zemním plynu.

O horkovodu

Projekt horkovodu z Dukovan do Brna bude zajišťovat spolehlivé dodávky tepla a výrazně snížit závislost města na plynu. Nejedná se o odpadní teplo, ale o teplo z kogenerační výroby. Délka potrubí bude přibližně 42 kilometrů. Trasa horkovodu povede mimo zastavěná území obcí. Součástí horkovodní cesty vznikne také jeden tunel o délce 1 100 metrů pod kopcem Bučín u Tetčic, který je součástí Přírodního parku Bobrava. Výstavba horkovodu má začít v roce 2027, stavební práce mají trvat čtyři roky, přípravné činnosti na území města Brna budou zahájeny už v roce 2025. Vedle společnosti Teplárny Brno počítá s nutnou investicí také ČEZ, vlastník Jaderné elektrárny Dukovany.