Aktuality

V Dukovanech proběhne mimořádná zkouška sirén se speciálním kolísavým zvukovým signálem

duben 2024

V Dukovanech proběhne mimořádná zkouška sirén se speciálním kolísavým zvukovým signálem

Mimořádná zkouška areálových sirén Jaderné elektrárny Dukovany proběhne ve středu 3. dubna.  Kolísavý tón v délce 140 sekund bude znít v areálu elektrárny přesně v časech 12:00 a 12:15 hod. Na tyto speciální akustické signály, které budou znít souběžně s celostátní zkouškou sirén, obyvatelé nemusí nijak reagovat.

Testování sirén musí Jaderná elektrárna Dukovany provádět současně s pravidelnými celostátními zkouškami sirén varovného sytému v České republice, které se obvykle provádí každou první středu v měsíci. Energetici musí navíc v půlročních intervalech otestovat vnitřní areálové sirény s kolísavým tónem v délce 140 sekund, který je rozdílný oproti zvukovému signálu při celostátních zkouškách sirén.  

Areálové sirény jsou zvukově výrazné a lidé je mohou zaznamenat v okolních obcích vzdálených od elektrárny i přes deset kilometrů. Obyvatelé na tento speciální kolísavý zvukový signál nemusí nijak reagovat,“ řekl Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany. Energetici na provádění mimořádné zvukové zkoušky upozorňují předem obecní úřady a obyvatele regionu, aby předešli případným nejasnostem.

Ve dvacetikilometrovém okolí elektrárny, v tzv. zóně havarijního plánování, energetici navíc provozují 238 sirén, které jsou centrálně spouštěny z krajských operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru České republiky nebo v případě potřeby přímo z elektrárny. V současnosti probíhá obnova původních rotačních sirén za nové, které umožňují spouštění nejen zvukového signálu, ale také sdělení důležitých informací.