Aktuality

V Jaderné elektrárně Dukovany začala třítýdenní mise zahraničních specialitů, která prověří její provoz

duben 2021

V Jaderné elektrárně Dukovany začala třítýdenní mise zahraničních specialitů, která prověří její provoz

Mezinárodní tým jaderných specialistů z pěti zemí od dnešního dne posuzuje a kontroluje provoz Jaderné elektrárny Dukovany. Mezinárodní mise WANO, které sdružuje provozovatele jaderných elektráren ve světě, bude po dobu tří týdnů poměřovat elektrárnu s nejlepší světovou praxí, a to hned v několika oblastech jako je například bezpečnost provozu, firemní kultura, procesy řízení i školení.

 

Cílem prověrek WANO Peer Review je ověřit funkční systém vnitřní a vnější kontroly stavu bezpečnosti provozovaných jaderných elektráren ve světě. Prověrka WANO je založena na sběru faktů o výkonnosti elektrárny, následuje jejich sdružení do oblastí pro zlepšení (Area for Improvement – AFI) a nejlepších praxí (Best Practices). Tým je složen ze zahraničních pozorovatelů (peers), na straně JE Dukovany jsou jim partnery garanti jednotlivých oblastí (counter partners). Následně má elektrárna dva roky na přípravu a realizaci akčních plánů, což ověří „Následná mise“ (Follow up). Tím je cyklus ukončen a za další dva roky následuje další WANO Peer Review.

 

„Plánování této akce bylo samozřejmě zatíženo značnou nejistotou způsobenou pandemií COVID-19 a z ní vycházejících opatření,“ říká ředitel elektrárny Dukovany Roman Havlín. „Tým přijede v omezeném počtu, některé rozhovory se uskuteční distanční formou,“ dodává Havlín. „Hodně ale stojíme o reálnou zpětnou vazbu na provoz naší elektrárny ve všech hodnocených oblastech. Porovnávání se s těmi nejlepšími je základem pro neustále zlepšování,“ říká Roman Havlín. 

 

Zahraniční odborníci budou posuzovat v Dukovanech standartně deset oblastí. Jsou mezi nimi například provoz, údržba, radiační nebo požární ochrana, jaderná bezpečnost, havarijní připravenost, organizace řízení nebo trénink a školení.

 

Vedoucím zahraničního týmu WANO bude Lubomír Krenický ze Slovenska, který má velmi bohaté zkušenosti v jaderné oblasti. Pracoval v JE Mochovce jako vedoucí reaktorového bloku a také jako ředitel elektrárny. Také zastával pozici programového ředitele v Londýnské centrále WANO a po návratu z Anglie pracoval jako ředitel Nezávislého jaderného dohledu ve Slovenských elektrárnách. V Dukovanech povede tým specialistů z jaderných elektráren ve světě, který bude srovnávat provoz elektrárny Dukovany s nejlepší světovou praxí i mezinárodními požadavky a standarty.