Naše činnost

Pracovní jednání Energoregionu, Ekoreginu, Energetického Třebíčska a Občanské bezpečnostní komise

květen 2023

Pracovní jednání Energoregionu, Ekoreginu, Energetického Třebíčska a Občanské bezpečnostní komise

V pátek 5. května se ve Višňové sešli zástupci Energoregionu 2020, Energetického Třebíčska, Ekoregionu 5, Občanské bezpečnostní komise a senátorka Hana Žáková.

Témata, která řešili:

  • Zhodnocení konference pořádnou EDF v Třebíči 4. května.
  • Příprava na jednání s hejtmany ohledně studie proveditelnosti na nově navrženou trasu Brno-EDU.
  • Koordinace postupu regionu v jednáních na přípravu výstavby.

Předseda Energoregionu 2020 Vladimír Korek informoval o konferenci EDF, která se konala v Třebíči 4. května. „Pro nás byl velmi zajímavý vstup, který nás seznámil s tím, jak EDF podporuje region v okolí jaderné elektrárny Hinkley Point a jak komunikuje se samosprávami a se spolky. Dozvěděli jsem se, jak mají zorganizovanou výstavbu a návozy materiálu a pracovníků. Hinkley Point se nachází u moře, takže veškerý materiál je dopravován právě lodní dopravou. U nás je v tomto situace samozřejmě jiná.

Na polovinu června plánují setkání s EDF, aby se ještě konkrétněji pobavili o způsobu spolupráce provozovatele s municipalitami ve Velké Británii.  Starostové potřebují vědět, jaké dopady bude mít výstavba na region. Kolik lidí se sem nastěhuje, s jakou kapacitou školek a škol mají obce počítat, jaké budou nároky na rozšíření zdravotnických zařízení. Velké téma je dopravní infrastruktura. Další oblasti, o které se sdružení budou zajíma, je otázka toho, jaká bude dlouhodobá spolupráce provozovatele nové elektrárny a také se státem. „Samozřejmě nevíme, kdo bude tím finálním vítězem a kdo bude stavět nový jaderný zdroj, ale musíme být v regionu připraveni. Dlouhodobě se zajímáme o to, jak KHNP, EDF a Westinghouse spolupracuje s regiony v místech, kde má své elektrárny,“ sdělil předseda Energoregionu Vladimír Korek. 

V dalších dnech se uskuteční jednání na Jihomoravském kraji a na Kraji Vysočina. „Tématem bude vznik studie proveditelnosti nově navržené silniční trasy z Brna na Jadernou elektrárnu Dukovany,“ informoval Vojtěch Kocáb, místostarosta Moravského Krumlova.