Naše činnost

Rok 2020 v kostce

prosinec 2020

Rok 2020 v kostce

Stručný přehled činnosti Ekoregionu 5 v letošním roce. 

V letošním roce jsme si připomněli 35 let od spuštění prvního reaktorového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany. Uvědomujeme si, že elektrárna půjde časem do důchodu, avšak pro region, pro občany žijící v okolí, je důležitá bezpečnost provozu a informovanost. Starostům chodí pravidelné informace do e-mailu, díky tomu můžeme občanům odpovídat na jejich dotazy. Celkem 4x ročně vydává elektrárna Zpravodaj EDU a také funguje web Aktivní zóna.cz, kde lidé najdou zajímavé reportáže, články a informace z elektrárny a regionu. 

 

Semináře i v době koronavirové

Oceňuji projekt Jaderná akademie pro učitele, za kterým stojí elektrárna a Energetické Třebíčsko. Jsem přesvědčena, že je potřeba pracovat v této oblasti i v době, která nepřeje osobnímu setkávání, a informovat také učitele o tom, jaký je stav přípravy nového jaderného bloku a jak mohou spolupracovat s tak velkým zaměstnavatelem jako je Skupina ČEZ. Učitelé mají vliv na studenty a mohou ovlivnit výběr jejich dalšího směřování. Technické vzdělávání se nesmí podceňovat, proto jsem ráda, že ČEZ v letošním roce připravil online výukové materiály, které jsou dostupné na webu svetenergie.cz

Jako předsedkyně Ekoregionu 5 jsem se zúčastnila v listopadu tradičního semináře Občanské bezpečnostní komise. Na zámku ve Valči bylo vytvořeno televizní studio a odtud se seminář vysílal na internet. Zúčastnili se ho ti, kteří se přihlásili, a mohli ho sledovat doma nebo v kanceláři na počítači. Vedle informací o provozu jaderné elektrárny v letošním roce bylo v programu zařazeno také téma nového jaderného zdroje. 

 

Roušky pro občany od KHNP i pro obce v Ekoregionu 5

Začátkem září dorazila pomoc z Jižní Koreje – 450 000 roušek. S administrací pomohlo Energetickému Třebíčsku město Třebíč. Velký díl práce však na distribuci roušek občanům má Energoregion 2020. „Měli jsme zkušenosti z jara, kdy jsme do obcí sdružených v Energoregionu 2020 distribuovali ochranné štíty. Proto jsme se pustili i do zajištění distribuce 250 000 roušek, které jsme dostali jako dar od firmy KHNP,“ popsal předseda Energoregionu 2020 Vladimír Měrka. Sdružení ještě na své náklady pořídilo dalších 7 000 roušek. „Těší mě, že se mí kolegové hned nabídli pomoci a společně jsme mohli občanům ve dvacetikilometrovém pásmu havarijního plánování poskytnout roušky. I na této věci se ukazuje, že spolupráce má smysl a že si umíme a chceme pomáhat,“ hodnotí Vladimír Měrka. Energoregion 2020 zajistil rozdělení podle počtu obyvatel a tato balení roušek obdrželi starostové. Ti podle svých možností pak dále distribuovali roušky ke svým občanům.

 

Jednání s ministrem průmyslu Havlíčkem i ředitelem elektrárny, výzva premiérovi

K pravidelným činnostem Ekoregionu 5 patří účast na důležitých jednáních, které se týkají provozu a budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany. Zhruba v polovině roku došlo ke změně na postu ředitele elektrárny. Dosavadního ředitele Miloše Štěpanovského, kterému jsem za Ekoregion 5 poděkovala za dobrou a férovou spolupráci, nahradil Roman Havlín. S ním jsme se několikrát setkali a hovořili jsme o současném provozu, modernizaci elektrárny a také o tom, jak se daří zvládat situaci ohledně covid-19. 

Koncem srpna jsme se setkali na zámku v Dukovanech s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem. Hlavní téma diskuze bylo příprava na výstavbu. Byli jsme ujištěni, že příprava jde podle schváleného harmonogramu. O to více jsme byli zaskočení informacemi z médií v závěru roku, kdy někteří politici začali zpochybňovat termíny a vyhlášení tendru. Proto jsme se jako Ekoregion 5 na přelomu listopadu a prosince přidali k výzvě premiérovi Babišovi, aby dodržel avizované vyhlášení tendru na nové Dukovany. 

Petra Jílková