Naše činnost

Starostové usilují o vybudování cyklostezky z Třebíče na Dukovany

červen 2024

Starostové usilují o vybudování cyklostezky z Třebíče na Dukovany

Ve čtvrtek 16. května se setkali starostové obcí na trase plánované cyklostezky z Třebíče na Dukovany. Organizátorem pracovního setkání byl spolek Regio 2020, který se této oblasti dlouhodobě věnuje.

Předseda spolku Aleš Kratina shrnul dosavadní stav vývoje projektu cyklostezky od minulého setkání, které se konalo v listopadu 2022.  Lukáš Semerád, člen spolku Regio 2020, projel na kole trasu z Třebíče na Dukovany a popsal jednotlivé úseky a možnosti, kudy může páteřní trasa vést. Petr Stejskal, krajský cyklokoordinátor potvrdil, že Kraj Vysočina je finančně připraven projekt podpořit, zejména v oblasti projektové přípravy. Informoval, že Kraj Vysočina nabízí podporu projektových dokumentací až do výše 85 % nákladů. Pro letošní rok je ve Fondu Vysočina připraveno 22 milionů korun.  Starostové se shodli na potřebě vypsání výběrového řízení na zpracování studie-projektové dokumentace. Starostové jednotlivých obcí vyjádřili své názory a preference týkající se trasy cyklostezky. Starostka Slaviček Šárka Hotová zdůraznila nutnost majetkoprávního vyjednání s vlastníky pozemků. Proto by cyklostezka měla vést ideálně po stávajících obecních cestách. Starostové se shodli na tom, že je potřeba určit hlavního nositele projektu, který by zaštítil tento projekt a stal se tahounem.