Naše činnost

Valná hromada Energetického Třebíčska: Vyhlášení tendru na nové Dukovany je začátek další práce

březen 2022

Valná hromada Energetického Třebíčska: Vyhlášení tendru na nové Dukovany je začátek další práce

V pondělí 21. března se na Střední průmyslové škole v Třebíči uskutečnila valná hromada Energetického Třebíčska za účasti předsedy Senátu Miloše Vystrčila, náměstka ministra průmyslu Tomáše Ehlera, generálního ředitele EDU II Petra Závodského, ředitele Jaderné elektrárny Dukovany Romana Havlína, ředitele SÚRAO Jana Prachaře a dalších významných hostů. Stalo se tak několik dnů po vyhlášení tendru na výstavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech.

„V roce 2013 jsme založili Energetické Třebíčsko s cílem pracovat na tom, aby český stát urychleně řešil výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech a ČEZ vypsal výběrové řízení na dodavatele stavby. Roky práce přinášejí výsledky. Před námi je ale ještě dlouhá trať, na kterou se s našimi partnery vydáváme,“ sdělil předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš.

Za usilovnou práci poděkoval sdružení, jejímu předsedovi Vítězslavu Jonášovi a také starostům a starostkám v regionu předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Systematická práce musí pokračovat nadále. Je potřeba myslet na infrastrukturu obcí a měst, musíme také myslet na obyvatele regionu, kteří zde žijí a pracují. Dobrá spolupráce provozovatele s obyvateli dokazuje míra podpory jaderné energetiky,“ zdůraznil Miloš Vystrčil.

 

Vyjednání smlouvy a stavební řízení - výzvy, které jsou před vládou i ČEZem

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Ehler zmínil zásadní body, které budou na cestě k výstavbě nového bloku klíčové a také velmi náročné. Je to nyní zejména vyjednání smlouvy s dodavatelem, tak aby byly zajištěny co nejlepší podmínky pro ČR, což je v plánu stvrdit podpisem v roce 2024 paralelně se smluvním uspořádáním mezi státem a investorem pro další fáze projektu. Stavební řízení pro novou jadernou elektrárnu podle stavebního zákona bude podle něj velkou výzvou, a proto je mj. zapotřebí zřídit nový specializovaný stavební úřad. Pro schválení státní půjčky na financování projektu výstavby bude nutná široká politická podpora. „Pro jádro budeme chtít u Evropské komise vyjednat rovné podmínky. České vládě se podařilo společně s projadernými zeměmi zajistit jádru pozici v tzv. udržitelných ekonomických aktivitách v rámci taxonomie. Považujeme to za křehký, přijatelný kompromis a každé tři roky revizí budeme usilovat o úpravu některých oblastí, například posunutí termínu zprovoznění hlubinného úložiště, tak aby odpovídal reálným potřebám jednotlivých členských zemí,“ nastínil Tomáš Ehler. Informoval také o přípravě projektu Technologické agentury ČR, procesu notifikace veřejné podpory či o rozvoji spolupráce na mezinárodní úrovni na poli jaderné energetiky.

Generální ředitel EDU II Petr Závodský popsal další postup, který nyní ČEZ čeká v souvislosti s výběrem nejlepší nabídky od jednoho ze tří zahraničních uchazečů o výstavbu. Ředitel JE Dukovany Roman Havlín informoval o provozu současných bloků a o úkolu zajistit jejich provoz minimálně do roku 2045.

 

Pokračuje výběr lokality pro hlubinné úložiště

Ředitel SÚRAO Jan Prachař ve svém vystoupení zmínil taxonomii. Evropská komise potvrdila, že uložení použitého jaderného paliva do hlubinného úložiště je nejbezpečnější a nejekonomičtější způsob.  „V nejbližších letech budeme získávat další informace ze čtyř lokalit a čeká nás výběr hlavní a záložní lokality pro vybudování hlubinného úložiště,“ sdělil Jan Prachař.

 

Intenzivní práce Energetického Třebíčska bude dále pokračovat

Členové Energetického Třebíčska si vyslechli zprávu o činnosti za uplynulý rok, seznámili se s hospodařením a schválili rozpočet i činnost na rok letošní. Přijali také dva nové členy, společnost Mifre z Třebíče a Archatt-Památky z Brna. O členství projevily zájem další firmy.