Naše činnost

Ve Valči se uskutečnil seminář Občanské bezpečnostní komise

květen 2022

Ve Valči se uskutečnil seminář Občanské bezpečnostní komise

Ve čtvrtek 4. května se ve Valči konal Seminář Občanské bezpečnostní komise (OBK). Zúčastnil se ho ředitel divize Nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač,  ředitel dukovanské elektrárny Roman Havlín, předsedkyně SÚJB Dana Drábová, náměstek ministra průmyslu Tomáš Ehler, ředitel SÚRAO Jan Prachař, a také zástupci regionu – Vladimír Měrka a Petra Jílková.

V publiku seděly desítky starostů ze širokého regionu včetně starostů Dukovan a Rouchovan, také senátorka za Třebíčsko Hana Žáková, starosta Třebíče Pavel Pacal i další členové Energetického Třebíčska.  Seminářem provázel předseda OBK Aleš John.

„Seminář patří už k tradičním aktivitám Občanské bezpečnostní komise. Starostky a starostové z regionu Jaderné elektrárnu Dukovany ho považuji za jeden ze zdrojů informací o zajištění bezpečnosti provozu jaderného zařízení. Koná se každý rok na podzim, pouze vloni došlo kvůli covidové situaci k přeložení na květnový termín,“ upřesnil mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Jiří Bezděk.

 

 

Provoz elektrárny z pohledu SÚJB

Dana Drábová hovořila o tom, že před ČEZem stojí řešení změny dodavatele jaderného paliva. V současné době je dodavatelem firma TVEL, dceřiná společnost Rosatomu.

„Nové jaderné bloky opravdu potřebujeme. Bylo by výhodné udržet stávají dukovanské bloky v provozu 60 let. ČEZ činí všechny potřebné kroky k tomu, aby se tento plán stal realitou. Spoléhat se na 60letý provoze, ale není sázka na jistotu,“ sdělila předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.  Dodala také, že cena elektřiny nebude v budoucnosti tak nízká, aby se nový blok nevyplatil.  Na závěr Dana Drábová popřála hodně úspěchů ve studiu první ženě na pozici operátorky sekundárního okruhu v dukovanské elektrárně.

 

Klíčová je bezpečnost provozu jaderné elektrárny

Pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu jsou podle ředitele útvaru Bezpečnosti divize Jaderná energetika Petra Měšťana klíčové tři podmínky. První je zajištění bezpečnosti, druhá se týká spolehlivého bezpečnostního systému, tedy obnovy zařízení a poslední podmínkou je kvalitní personál. Ujistil, že náhradní díly a služby jsou v kontextu války na Ukrajině zajištěny tak, že není ohrožen provoz žádného z jaderných bloků.  Ve své prezentaci zhodnotil oblast bezpečnosti v souvislosti s Jadernou elektrárnou Dukovanou v loňském roce.  „V roce 2021 jsem se v oblasti bezpečnosti zlepšili, potvrzují to ukazatele, které se dlouhodobě sledují. Prostor pro zlepšení je v oblasti bezpečnosti práce, zvláště ve snížení počtu úrazů u zaměstnanců dodavatelských firem.“  Potvrdil, že ČEZ každý rok aktualizuje Plán zvyšování bezpečnosti. Informoval o zřízení nového útvaru Řízení kvality, který posouvá kvalitu činností na vyšší úroveň. Zmínil také rozvojové aktivity pro vedoucí zaměstnance, tzv. leadership a pokroky v digitalizaci, například v úspěšně zavedeném novém systému pro správu dokumentace. „Plánujeme investice do modernizace zařízení pro spolehlivý a bezpečný provoz Jaderné elektrárny Dukovany do roku 2045-2047.  ČEZ v letošním roce bude dále pokračovat v rozvojových aktivitách pro vedoucí pracovníky. Důraz klade na výběr nových spolupracovníků, každý odcházející pracovník do penze má svého nástupce.

 

Praha bude hostit Evropské jaderné fórum

Situace na Ukrajině ukazuje, že Česká republika potřebuje strategické a bezpečné zdroje energie a potvrzuje nutnost je diverzifikovat. Jádro je stabilní a nízkoemisní zdroj. Během českého předsednictví v EU plánuje vláda zorganizovat sérii konferencí na podporu jaderné energetiky. Náměstek ministra průmyslu Tomáš Ehler informoval, že v Praze se uskuteční Evropské jaderné fórum.  Ukázal také model z dat ČEPS, který ukazuje, že po roce 2025 se Česko stane čistým dovozcem elektřiny. V Evropské unii se očekává nedostatek výrobních zdrojů elektřiny. S postupným ukončením těžby uhlí se energetická situace naší země bude zhoršovat.

 

Konec palivového cyklu a příprava hlubinného úložiště

Za vyprodukované odpady provozu jaderných zařízení je zodpovědný stát. Provoz hlubinného úložiště v České republice by měl být zahájen podle platné strategie v roce 2060. Evropská komise potvrdila, že hlubinné úložiště je bezpečný způsob ukončení palivového cyklu. V souvislosti s taxonomií by Česko mělo mít připravené hlubinné úložiště do roku 2050 „Připravujeme optimalizaci přípravy hlubinného úložiště, abychom stihli včas a řádně připravit projekt hlubinného úložiště i v dřívějším termínu,“ sdělil ředitel SÚRAO Jan Prachař. Informoval také o provozu středně a nízko radioaktivních odpadů, které má SÚRAO v areálu dukovanské elektrárny na starost.

 

Eva Fruhwirtová